Mahir eller projesiyle istihdama destek
Tevfik PEKÇAK

Tevfik PEKÇAK

Editörden (tevfik@konyaaktuel.com.tr)

Mahir eller projesiyle istihdama destek

Merhaba Sevgili Okurlarım,
Korona virüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için bir adım da, “Mahir Eller Projesi” kapsamında atıldı.
Projenin uygulandığı Konya başta olmak üzere Türkiye genelinde Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerini kapsayan 12 ilde istihdamı artırmak için işverene verilecek mali desteklerin kapsamı genişletildi.
AB Komisyonu ile yapılan görüşmeler sonucunda yapılan yeni düzenleme ile işverene çalışanlarını ücretsiz belgelendirme fırsatı sunulurken, yeni işe alımlarda proje kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi almış kişilerin tercih edilmesi durumunda verilecek teşviklerin miktarı artırıldı.
Yeni düzenleme ile işverene verilen mali destek tutarı, proje kapsamında mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan 3 bin kişi için net 290 Avro’ya yükseltildi. Bu kapsamda işverene aylık brüt asgari ücret ödemesinin desteklenmesi amacıyla 155 Avro karşılığı Türk Lirası, aylık sigorta primleri ödemesinin desteklenmesi amacıyla da, 135 Avro karşılığı Türk Lirası teşvik ödemesi gerçekleştirilecek.
Sadece yeni istihdam edilecekleri değil, mevcut çalışanları da kapsayan uygulama ile hem işverenin yeni istihdam için teşvik edilmesi, hem de mevcut giderleri azaltılarak nefes alması sağlanacak. İşverenlerin bu teşvikten yararlanması için tek koşul çalışanlarının ya da yeni istihdam edecekleri kişilerin “Mahir Eller Projesi” kapsamında belge almış olması.
290 Avroluk teşvikin yanı sıra geçici koruma altındaki Suriyelilerin istihdam edilmesinden doğacak çalışma izni masrafı da proje bütçesinden karşılanacak. Yeni istihdam edilecek kişilerin, belgelendirildikleri alan dışında bir işe yerleştirilmesi durumunda da işverenin teşviklerden faydalanması mümkün olacak.
İstihdamı teşvik etmek amacıyla uygulamaya konulan bu örnek projenin önemli bir örnek teşkil ettiğini düşünüyor, projede emeği geçenleri tebrik ediyorum.
Saygılarımla.

YORUMLAR

  • 0 Yorum